PARTNERSÉGEK

L'Oréal Partenaire
L'Oréal Partenaire

INTÉZMÉNYI PARTNERSÉGEKCOSMETICS EUROPE - Európa. A Cosmetics Europe – korábban Colipa – 1962 óta Európa kozmetikai, illatszer és parfümipari szakmai szövetsége, amely a nagy nemzetközi kozmetikai gyártóktól a kisvállalkozásokig több mint 2000 vállalatot képvisel. A Cosmetics Europe vezető szerepet játszik az alternatív vizsgálati módszerek kifejlesztésének, tudományos és politikai elfogadásának, végső soron pedig alkalmazásának támogatásában.

ECVAM, Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központ - Európa. Az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központ (ECVAM) az állatkísérlet nélküli tudományos és hatósági elfogadását ösztönzi. Számos iparágban egyre kevésbé hagyatkoznak már az állatokkal végzett kísérleti eljárásokra. Az ECVAM a vizsgálatok adott célú alkalmazhatóságának és megbízhatóságának független értékelését fogja össze a biológiai szerek, vegyszerek, agrokemikáliák és gyógyszerek területén.

ECOPA, Alternatív Módszerek Közös Platformja -Európa. Az Európai Irányelvek Elemzése (ECOPA) elkötelezett a gazdasági változásokat élő országoknak és régióknak biztosított gazdasági szaktanácsadás mellett. Az ECOPA kormányzatoknak és finanszírozási ügynökségeknek, illetve vállalkozásoknak kínálja magas hozzáadott értéket jelentő szolgáltatásait.

EPA TOX21 kezdeményezés - USA. A Tox21 a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA), a Nemzeti Környezetegészség-tudományi Intézet/Nemzeti Toxikológiai Program, a Nemzeti Egészségügyi, Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Intézet szövetségi erőforrásait és tudását egyesíti, hogy a robottechnológia segítségével kiszűrje több ezer vegyi anyag esetleges mérgező hatását, a szűrés adatainak felhasználásával előre jelezze a vegyi anyagok esetleges mérgező hatását, és költséghatékony módszert dolgozzon ki toxikológiai vizsgálatot igénylő több ezer vegyi anyag rangsorolására.

EPAA, Alternatív Állatkísérleti Módszerek Európai Partnersége – Európa. Az Alternatív Állatkísérleti Módszerek Európai Partnersége (EPAA) egy páratlan önkéntes együttműködés az Európai Bizottság, az európai szakmai szervezetek és hét iparágba tartozó vállalatok között. A partnerek vállalták, hogy tudásuk és erőforrásaik egyesítésével felgyorsítják az alternatív módszerek fejlesztését, validálását és elfogadását annak érdekében, hogy ösztönözzék a hatósági vizsgálatokban alkalmazott állatok kiváltását (Replacement), csökkentését (Reduction) és enyhítését (Refinement), a 3 R-t.

ALTERNATÍV MÓDSZEREK KIDOLGOZÁSÁT CÉLZÓ EURÓPAI UNIÓS KERETPROGRAMOK - Európa. Az uniós keretprogramoknak két fő stratégiai célkitűzése van: az európai ipar tudományos és technológiai bázisának megszilárdítása, valamint nemzetközi versenyképességének ösztönzése az uniós politikákat támogató kutatások előmozdítása mellett.

JACVAM - Japán. A JACVAM küldetése Japánban a vegyi anyagok biztonsági értékelésénél az állatkísérletek csökkentése, enyhítése és kiváltása (3 R), illetve nemzetközi együttműködéssel megvalósuló alternatív kísérleti módszerekre vonatkozó iránymutatások meghatározása.

OECD. Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) azért dolgozik, hogy egységesebbek legyenek a kísérleti és biztonsági értékelési módszerek. Egységes módszereket alkalmaznak az OECD Ismert Vegyi Anyagok Programjában, amely a vegyi anyagok nemzetközileg elfogadott első veszélyértékelését tartalmazza. Az egységes módszerek gyakorlati alkalmazása javítja a hatósági elfogadást, illetve megkönnyíti az OECD-tagországok nemzeti és regionális vegyianyag-értékelési rendszereibe történő átültetést.

SENS-IT-IV, Európai Bizottság, az Európai Unió 6. keretprogramja. A SENS-IT-IV fő célkitűzése, hogy meghatározza e vizsgálati módszerek in vitro alternatíváit, majd kidolgozza őket a validálás előtti szintig. Az állatkísérletek számának csökkenése mellett az allergiás hatások pontosabb előre jelzésére is számítani lehet.

SEURAT-1. A Biztonsági Értékelés az Állatkísérletek Végleges Kiváltására az Európai Bizottság és a Cosmetics Europe által finanszírozott kutatási kezdeményezés, amely az ismételt dózisok mérgező hatásának bonyolult problémáival, illetve a biztonsági értékelésnél a jelenlegi ismételt dózisú szisztémás toxicitási vizsgálatokat felváltó technológiai megoldások kidolgozásával foglalkozik.


ACADEMIC PARTNERSHIPSBURGASZI PROF. ASSEN ZLATAROV EGYETEM MATEMATIKA-KÉMIAI LABORITÓRIUMA, M. Todorov, O. Mekenyan – Burgasz, Bulgária. A laboratórium szerkezet-tevékenység és szerkezet-tulajdonság modelljének legfontosabb eredményei a következők szerint foglalhatók össze: információtechnológia kialakítása a szerkezetek bonyolultságának értékeléséhez (konformációs flexibilitás és metabolikus átalakulások), molekula-reaktivitás és interakciós mechanizmusok értékelése, valószínűségi QSAR-modellek kidolgozása, a modellek alkalmazási területeinek értékelése, vegyi anyagok kiválasztása stratégiai kísérletekhez, 3D-adatbázis-fejlesztés.

INSTITUTE FOR IN VITRO SCIENCES Inc, Gaithersburg, MD, A. Hilberer, H. Raabe, N. Wilt - USA. Az Institute for In Vitro Sciences, Inc. egy non-profit kutatási és vizsgálati laboratórium, amely kifejezetten in vitro (nem állati) módszerek fejlesztésével foglalkozik világszerte. Az 1997-ben alapított IIVS a szakmával, tudományos laboratóriumokkal és kormányzati szervekkel együttműködve olyan in vitro kísérleti stratégiákat valósított meg, amelyek korlátozzák az állatok alkalmazását, miközben biztosítják a legfontosabb információkat a termékbiztonsággal és -hatásossággal kapcsolatos döntésekhez.

INSTITUT PASTEUR DE LILLE, F. Nesslany, D. Marzin - Lille, Franciaország. Az Institut Pasteur de Lille (Pasteur-Lille) egy kutatóközpont, amely a Pasteur Institute hálózat tagja, és 14 kutatóegysége, 1150 alkalmazottja, köztük a franciaországi Lille-ben 626 kutatója van. Ehhez jön még 300 olyan alkalmazott, aki nem a Pasteur központjában található. Bevételei meghaladják a 70 millió eurót. Az Institut Pasteur de Lille több neurotudományos start-up vállalkozás bölcsője volt már.

A LAVAL EGYETEMI KÓRHÁZ KUTATÓKÖZPONTJA, Onkológiai és Molekuláris Endokrinológiai Kutatóközpont - Quebec, Kanada. A CHUQ négy alapfeladatának egyike a kutatás. Innovációval és kiválósággal foglalkozik, ami szorosan összefügg a CHUQ három másik alapfeladatával, ideértve az egészségtechnológiák és intervenciós módszerek értékelését (ETMIS). A CRCHUQ kutatási feladatának célja a tudás fejlesztése, hogy az egészségügy javítása és az egészség és életminőség előmozdítása érdekében gyakorlati módszereket dolgozzon ki.

OHIO ÁLLAMI EGYETEM, J.F. Rathman - Columbus, Ohio, USA. Az Ohio Állami Egyetem központi Columbus kampusza Amerikában az egyik legnagyobb és legsokoldalúbb kampusz. Több mint 55 000 hallgatója 14 főiskola, 175 alapszak, illetve 240 mesterszak, doktori és szakvizsgaprogram között választhat. Ohio legjobb, illetve az ország 20 legjobb állami egyeteme közé tartozó Ohio Állami Egyetemet az egyik legnevesebb tudományos egészségügyi központ, valamint egy első osztályú onkológiai kórház és kutatóközpont is elismerte.

RUTGERS EGYETEM - New Jersey, USA. A New Jersey Rutgers Állami Egyetem egy vezető országos kutatóegyetem és az állam legkiválóbb, sokoldalú állami felsőoktatási intézménye. A Rutgers hivatása, hogy a legmagasabb színvonalnak megfelelő legyen az oktatása, úttörő kutatásokat folytasson, a tudásból pedig megoldásokat hozzon létre a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségek számára.


PRIVATE SECTOR PARTNERSHIPS ALTAMIRA LLC, C. Yang, J.F.ALTAMIRA LLC, C. Yang, J.F. Rathman - Ohio, USA. Az Altamira a molekuláris informatika, a chemometria, a számítógépes modellezés és elemzés, illetve a kísérletek statisztikai tervezése terén szerzett tudását teszi közkinccsé. A két alapító a nanoszerkezetű anyagok, illetve a mezoskálás határfelületi modellezés területén szerzett sokéves tapasztalatát is rendelkezésre bocstája.

CEETOX - USA. Robusztus, rendszerbiológiai megközelítésével a CeeTox valós előrejelző képességgel rendelkező in vitro modelleket dolgozott ki. Segítségével azonosíthatók az új kísérleti gyógyszerek, kozmetikumok és fogyasztási cikkek, amelyek mérgezés szempontjából a legalacsonyabb kockázatot jelentik, ugyanakkor a legnagyobb sikerrel kecsegtetnek. A CeeTox segít, hogy biztonságosabb termékek kerüljenek forgalomba.

HUREL CORPORATION - USA. A HμREL® a termékeit és szolgáltatásait úgy fogja létrehozni és működtetni, mint az állatkísérletek kiváltására szolgáló legjobb technológiát, illetve előrejelzés tekintetében az emberi szervezeteknél kiválóan alkalmazható, sejtalapú in vitro adatok létrehozásához egy kiváló kísérleti platformot.

IMMUNOSEARCH, F. Cottrez, H. Groux - France. Franciaország. Az ImmunoSearch egy vezető európai CRO-vállalat, amely GLP-környezetben immunotoxikológiai kutatásokat és toxikológiai vizsgálatokat végez az illatszer- és kozmetikai ipar számára.

NIKODERM RESEARCH Inc - Japán. A Nikoderm Research Inc. kozmetikai és gyógyszeripari termékek és összetevőik számára különböző vizsgálatok széles választékát, illetve egyéb technikai támogatást kínál. Célja, hogy vevőink számára a legkorszerűbb kozmetológiai és dermatológiai tudásra épülő fejlett biztonsági és hatásossági vizsgálatokat biztosítson.

OROXCELL - Franciaország. Az Oroxcell munkacsoportjai aktívan elkötelezettek amellett, hogy fizikai-kémiai és ADMET (Abszorpció, Disztribúció, Metabolizmus, Elimináció és Toxicitás) vizsgálatok végzésével a legjobb partnerségeket és szolgáltatásokat biztosítsák a biotechnológiai/gyógyszeripari, kozmetikai, élelmiszeripari, állatgyógyászati és fogyasztási cikkek/vegyipari termékek számára. Egységes platformja minőségi és mechanikus vizsgálatokat tud biztosítani annak jobb megértéséhez, hogy mi történik, ha a termék valamilyen szervezettel érintkezik, ugyanakkor a hatósági követelmények teljesítése érdekében megfelel a GLP-nek is.

WATCHFROG - France. A WatchFrog innovatív megoldásokat hoz létre, illetve forgalmaz a legkülönbözőbb vegyipari, gyógyszeripari és kozmetikai anyagok in vivo kimutatása céljából. A WatchFrog biotechnológiai eszközöket biztosít a környezeti kockázatértékelés felgyorsításához.