Értékeink és etikai alapelveink

values_ethical_principles_hu
values_ethical_principles_hu

ÉRTÉKEINK


Értékeink a L'Oréal genetikai kódjában gyökereznek. Szerte a világon mind a mai napig megnyilvánulnak minden csapatunk napi tevékenységében is. A Csoport hat alapvető értéke közelebbről:

A L'Oréal már több mint egy évszázada csak egy dolognak – a szépségnek – szenteli tevékenységét, mindenekelőtt azért, mert ez a szenvedélye. Szenvedély az iránt, amit a kozmetikai termékek a nőknek és a férfiaknak nyújtani tudnak: jólét, önbizalom, nyitottság mások felé. Szenvedély egy üzlet iránt, ahol az emberség és a kultúra a legfontosabb prioritások közé tartoznak. Mert a szépségápolási termékek előállítása a különböző kultúrák megismeréséről szól, megtanulni meghallgatni ezeket, megismerni hagyományaikat, előre látni igényeiket... E szenvedély nélkül, a L'Oréal kalandja soha nem indulhatott volna el.

Az innováció is alapvető értékeink közé tartozik. Soha nem feledkezünk meg arról, hogy vállalatunkat egy kutató alapította. Az innováció feltétlenül szükséges, mert a szépség egy olyan végtelen kutatás, amelyhez egyre magasabb színvonalú teljesítményre van szükség. Ez létfontosságú a L’Oréal számára. A tudomány határainak állandó feszegetése az egyik eszköze annak, hogy nyitottak legyünk olyan termékek előállítására, amelyek valóban mások és meglepőek. Hogy mindig egy lépéssel előrébb járjunk.

Mivel bátorság és kezdeményezés nélkül nincs innováció, a L'Oréal mindig is az egyént és nem a szervezetet kezelte kiemelten. Az önállóság, a kihívás és a kaland szinonimáját jelentő vállalkozói szellemet mindig is ösztönöztük és egy adott vezetői stílusban testesítettük meg. Ma is ez a mozgatórugója a csoportnak, amely elsősorban a minden egyén fontosságába és tehetségébe vetett hitre épít.

Egy másik érték, amely a Csoport alapítása óta, már egy évszázada vezérel bennünket, az a nyitottság. A fogyasztók meghallgatása és kultúrájuk megismerése, a mások iránti nyitottság és különbözőségeik tiszteletben tartása elengedhetetlen ahhoz, hogy a szépséggel kapcsolatos végtelen igényekre válaszolni tudjunk szerte a világon. Ezek elválaszthatatlanok az üzleti tevékenységünktől és a küldetésünktől.

Ez a négy érték elválaszthatatlanul kötődik egy ötödikhez, ami a kiválóságra törekvés. Egy olyan érték, amely minden országban minden szempontból áthatja üzleti tevékenységünket, és amely a gondolkodásmódban és a tökéletesség állandó kutatásában nyilvánul meg. Mindannyiunkban közös ez a vágy, hogy felülmúljuk önmagunkat azért, hogy fogyasztóinknak a legjobbat tudjuk nyújtani.

Végezetül, amikor a Csoport innovációt teremt, vagy vállalkozószelleméről tesz tanúbizonyságot, azt mindig felelősséggel teszi. Már a L’Oréal első találmánya, a „biztonságos hajfesték” is ennek az alapvető elvárásnak felelt meg, termékeink hatékonyságát, biztonságosságát és ártalmatlanságát szem előtt tartva. A mi felelősségérzetünk azonban ennél is tovább megy. A szépségben világelsőként kötelességünk mindenekelőtt megóvni bolygónk szépségét, és hozzájárulni alkalmazottaink és a bennünket körülvevő embercsoportok jólétéhez, ahol jelen vagyunk.

Etikai alapelveink


Értékeink: Becsület, Tisztelet, Bátorság és Átláthatóság.

Etikai alapelveink alakítják a kultúránkat, megalapozzák a tekintélyünket, ezért azokat a L'Oréal minden alkalmazottjának ismernie és tisztelnie kell.

Becsület, mert a becsületesség elengedhetetlen a bizalom és a jó kapcsolatok kiépítése és megtartása szempontjából.

Tisztelet, mert sok ember életét befolyásolja az, amit teszünk.

Bátorság, mert az etikai kérdések ritkán egyszerűek, de meg kell oldani őket.

Átláthatóság, mert mindenkor szavahihetőnek, őszintének és képesnek kell lennünk, hogy a tetteinket és a döntéseinket megindokoljuk.