L’ORÉAL Emberi Jogi Irányelv


Emberi Jogi Irányelvünk 4 etikai alapelvünkön - FEDDHETETLENSÉG, TISZTELET, BÁTORSÁG és ÁTLÁTHATÓSÁG – alapszik, és Etikai Kódexünk része.

Úgy gondoljuk, hogy vállalatként kötelességünk tiszteletben tartani a nemzetközileg elismert emberi jogokat, és lépéseket kell tennünk minden tényleges vagy lehetséges kedvezőtlen hatás feltárása és megoldása érdekében, amihez a saját tevékenységünk vagy üzleti kapcsolataink során közünk lehet. Úgy gondoljuk továbbá, hogy felelős vállalati polgárként fellépve hozzá tudunk járulni az emberi jogok kedvező irányú befolyásolásához. Véleményünk szerint ez a helyes eljárás, illetve egy olyan ügy, amely a munkavállalóink, fogyasztóink, tulajdonosaink, üzleti partnereink, a működési területünkön élő közösségek és a civil társadalom számára is egyre nagyobb jelentőségű.

1. FILOZÓFIÁNK


picture_photo_b06bc1

140 országban működő nemzetközi vállalat vagyunk, és elköteleztük magunkat amellett, hogy tiszteletben tartjuk a működésünk és értékláncunk szempontjából lényeges összes nemzetközileg elismert emberi jogot. Az ENSZ Globális Megállapodás aláírója vagyunk. Filozófiánk nemzetközileg elismert normákra, különösen Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekre és az ILO alapegyezményeire épül, amelyek a gyermekmunkával, a kényszermunkával, a megkülönböztetés tilalmával, illetve az egyesülés és a kollektív tárgyalások szabadságával foglalkoznak.

Kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a helyi jogszabályok és irányelvek követelményeinek úgy kell eleget tennünk, ami ellentétes lehet ezekkel a nemzetközi normákkal. Ilyen körülmények között arra törekszünk, hogy a helyi jogszabályok adta lehetőségek között minél jobban eleget tegyünk ezeknek a nemzetközi normáknak. Tudjuk, hogy a nemzetközi emberi jogi normák tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségeink közé tartozik az is, hogy teljes értékláncunkban világossá tegyük és megosszuk azzal kapcsolatos elvárásainkat, hogy a különböző joghatóságokban hogyan tegyünk eleget a nemzetközi normáknak.

Úgy gondoljuk, hogy a nemzetközileg elismert emberi jogok tiszteletben tartásában és előmozdításában akkor lehetünk a leghatékonyabbak, ha nem távol maradunk, hanem jelen vagyunk azokban az országokban, ahol rendszerszintűek az emberi jogi kockázatok. Amikor ilyen országokban működünk, még több garanciát építünk be, irányelveinket és szerepvállalásunk mértékét pedig e kockázatok kezeléséhez igazíthatjuk, különösen annak érdekében, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk az emberi jogok kedvezőtlen befolyásolása szempontjából veszélyeztetettebb magánszemélyekre vagy csoportokra, így például a nőkre, a bevándorló munkavállalókra vagy az őslakos népességre.

Az emberi jogi garanciákat figyelembe vesszük üzleti tevékenységeink legfontosabb szakaszaiban is, így például a felvásárlásoknál, az új társulásoknál és az építkezési projekteknél.

Azon túl, hogy közvetlen tevékenységeink során tiszteletben tartjuk és előmozdítjuk az emberi jogokat, tevékenyen keressük és előnyben részesítjük azokat az üzleti partnereket, akik osztják a nemzetközileg elismert emberi jogok tiszteletben tartása melletti elkötelezettségünket, és van bennük bátorság ahhoz, hogy beszüntessék üzleti kapcsolataikat azokkal az üzleti partnerekkel, akik nem hajlandók erre.

Tudjuk, hogy egyedül nem tudjuk megoldani ezt a kérdést, mivel a világ számos közösségének csak egyik tagja vagyunk. Azt is tudjuk, hogy meg kell hallgatnunk a potenciálisan érintett emberek véleményét, akik a mi érdekeltjeink. Jelenleg (a saját munkavállalóink esetében) a szakszervezeti platformokon keresztül, ellátási láncunk embereinek esetében pedig a beszállítói ellenőrzések során tartott dolgozói interjúk, illetve az érintettek számára rendszeresen szervezett fórumokon tudjuk meghallgatni az érintettek véleményét azokban az országokban, ahol működünk.

Aktív Kozmetika Divíziónkon keresztül támogatjuk a közegészségügyi kampányokat, különösen a bőrrák elleni küzdelmet. Számos helyi és márkakezdeményezések is vannak ugyanebben a témában. Ezenkívül jótékonysági programjaink által, nevezetesen a L'ORÉAL Alapítvány „Beauty For A Better Life” programjának keretében hozzá tudunk járulni az emberi jogok kedvező irányú befolyásolásához, ami lehetővé teszi számunkra, hogy bekapcsolódjunk a közösségek fejlődését támogató különböző kezdeményezésekbe, amelyek védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat.

2. AZ EMBERI JOGOK CÉLZÁSA ÉRTÉKLÁNCUNKON KERESZTÜL


picture_photo_3aa9a0

Jelenleg a következő érintetteket és kiemelt emberi jogi kérdéseket jelöltük meg, illetve a következő intézkedéseket hoztuk meg annak érdekében, hogy megelőzzük az emberi jogok negatív irányú befolyásolását.

FOGYASZTÓINK

Naponta emberek milliói használják a világon a L'ORÉAL termékeit, és segítik a férfiak és a nők felhatalmazásának előmozdítását, erősítve bennük, hogy magabiztosan forduljanak mások felé. Termékeinket a legszigorúbb minőségi és biztonsági előírások betartásával gyártjuk. Alapanyagainkat is körültekintően választjuk ki. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a helyi lakosság számára biztosítsuk saját földjük, természeti erőforrásaik használati jogát, és tiszteletben tartsuk ősi tudásukat, és ezt a természetes összetevők kiválasztási folyamatában is következetesen figyelembe vegyük. Sharing Beauty With All programunkkal összhangban szem előtt tartjuk és folyamatosan igyekszünk csökkenteni a természeti környezetre gyakorolt hatásunkat, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelent ez az emberi jogok, így például az egészséghez való jog és a vízhez való jog szempontjából. Elsősorban higiéniai és napvédő termékeink használatán keresztül elkötelezetten ösztönözzük az egészséges szokásokat. Elkötelezettek vagyunk továbbá amellett, hogy tartózkodjunk az előítéletektől, a megalázó ábrázolástól és az olyan üzenetektől, amelyek előmozdíthatják az anorexiát vagy a táplálkozási rendellenességek egyéb típusait.

Elkötelezettek vagyunk fogyasztóink személyiségi jogainak védelme mellett, és tisztában vagyunk a nálunk tárolt fogyasztói adatok megóvásának különös fontosságával. Elkötelezettségünk részeként arra törekszünk, hogy a Fogyasztási Cikkek Fórumának „Fogyasztói Elkötelezettség Alapelvei” szerint járjunk el.

MUNKAVÁLLALÓINK

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a nemzetközileg elismert emberi jogoknak megfelelően tiszteletben tartsuk munkavállalóink jogait. Mindezt különböző irányelveinken keresztül tesszük; ilyen például az Etikai Kódex, amely a gyermekmunka tilalmával és a fiatal munkavállalók védelmével; a kényszermunka tilalmával; a megkülönböztetés, a szexuális zaklatás vagy a megfélemlítés tilalmával; az egyesülés és a kollektív tárgyalás szabadságával, illetve a személyiségi jogok tiszteletben tartásával foglalkozik. Ezeket az irányelveket egészíti ki egy határozott sokszínűségi, illetve egészségügyi és biztonsági program, valamint „Share & Care” programunk, amely elsősorban munkavállalóink jólétét, illetve az ő családtagjaikat támogatja különböző egészségügyi és jóléti juttatások révén. Elkötelezettek vagyunk a munkavállalói képviselőkkel folytatott nyílt és építő jellegű párbeszéd mellett.

A BESZÁLLÍTÓINK ÁLTAL ÉRINTETT MUNKAVÁLLALÓK ÉS KÖZÖSSÉGEK

Óriási és kiterjedt szállítói lánccal rendelkezünk, az emberi jogok tiszteletben tartását célzó programunknak pedig kulcseleme az a munka, amelyet a beszállítókkal és az alvállalkozókkal együtt végzünk.

Minden beszállítótól és alvállalkozótól elvárjuk, hogy a nemzetközileg elismert emberi jogok szerint járjon el. Mivel az ő munkavállalóinak munkafeltételeit kiemelt emberi jogi ügyként jelöltük meg, ezért a beszerzési szerződésekbe belefoglaltuk az ILO alapegyezmények tiszteletben tartását, és ösztönözzük, hogy ezt a követelményt mindenki a saját szállítói láncában maga is mindenhol juttassa érvényre. Arra kérünk továbbá mindenkit, hogy biztosítsa az átláthatóságot, szüntessen meg minden szabálytalanságot, és törekedjen a folyamatos fejlődésre. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos vállalásaink tiszteletben tartásának nyomon követése érdekében szállítói láncunkban rendszeresen független ellenőrzéseket tartsunk, és kapcsolatban állunk a beszállítókkal, hogy jogorvoslatot biztosítsunk azoknak az embereknek, akiket sérelem ért.

AZ ÜGYFELEINK ÁLTAL ÉRINTETT MUNKAVÁLLALÓK ÉS KÖZÖSSÉGEK

Több ezer ügyfelünk van a világban, köztük számos helyi tulajdonban lévő kis- és közepes vállalkozás, amelyek több millió embernek kínálnak munkát, elősegítve ezzel a közösségek megszilárdítását. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Emberi Jogi Irányelvünkkel kapcsolatban párbeszédet folytassunk ügyfeleinkkel – köztük a világ vezető kiskereskedőivel – annak érdekében, hogy hasonló kötelezettségvállalásokra ösztönözzük őket.

A NŐK JOGAI

Különösen elkötelezettek vagyunk amellett, hogy odafigyeljünk a nők jogaira, elsősorban azért, mert főleg nők a mi fogyasztói bázisunk, és a munkatársaink, de üzleti partnereink munkatársai között is sok a női dolgozó. Így például – kedvezőbb helyi jogszabályok hiányában – női munkavállalóink 14 hét fizetett szülési szabadságban részesülnek. A beszállítói ellenőrzések során a megkülönböztetés és a szexuális zaklatás megszüntetésének biztosítására törekszünk. Az ENSZ női egyenjogúsági alapelveinek aktív támogatójaként számos kezdeményezésben veszünk részt, amik nemcsak a nők helyzetének javítását célozzák a magán- és az állami szférában, hanem azt is elismerik, hogy a nők hozzájárulnak az emberiség fejlődéséhez (konkrétan a L'ORÉAL Alapítvány „A nőkért és a tudományért” programján keresztül). A nők jogainak eme kiemelt kezelése általános sokszínűségi irányelvünk részét képezi, amely a fogyatékosság; a családi állapot vagy családi helyzet; a szexuális irányultság; az életkor; a politikai vélemény és világnézet; a vallás; a szakszervezeti tevékenység; az etnikai, társadalmi, kulturális vagy nemzeti hovatartozás alapján történő megkülönböztetés tilalmával is foglalkozik.

3. IRÁNYÍTÁS, GARANCIÁK, JOGORVOSLAT ÉS BESZÁMOLÁS


Ezt az irányelvet jóváhagyta a L'ORÉAL elnök-vezérigazgatója és Ügyvezető Testülete, amelyet nemzetközi társadalmi párbeszéd testületünknek és igazgatótanácsunknak is előterjesztettünk. Folyamatos fejlődésünk tükrében rendszeresen változtathatunk rajta. Az Emberi Jogi Irányelv végrehajtását a vezető alelnök és etikai főbiztos felügyeli. Ő vezeti az Emberi Jogi Irányítóbizottságot, amely különböző tevékenységek, területek és földrajzi zónák képviselőiből tevődik össze.

Vállalati szinten minden részleg/osztály vezetője, helyi szinten pedig minden országigazgató felelős a L'ORÉAL Emberi Jogi Irányelvének végrehajtásáért. Rendszeresen aktualizáljuk a rendelkezésükre álló iránymutatásokat és eszközöket.

Folyamatosan értékeljük minden tevékenységünk emberi jogi hatását – értékláncunkban is –, illetve felülvizsgáljuk vonatkozó irányelveinket, folyamatainkat és irányítási rendszereinket.

Folyamatosan biztosítunk panaszbejelentő mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik, hogy munkavállalóink és mások is, akiknek köze van a tevékenységünkhöz, bejelenthessék az emberi jogok megsértésének gyanúját felvető eseményeket, és szükség szerint megerősítjük ezeket a mechanizmusokat. Az ilyen eseményeket azonnal az etikai főbiztos elé terjesztjük, kivizsgáljuk őket, és megtesszük a szükséges intézkedéseket. Ennek keretében arra törekszünk, hogy megakadályozzuk a problémák ismételt előfordulását, és támogatjuk minden sérelmet szenvedő magánszemély jogorvoslatát. Fenntartjuk a jogot, hogy a legsúlyosabb esetekben megszakítsuk a kereskedelmi kapcsolatokat, vagy ne hagyjuk jóvá az új üzleti partnert.

Az átláthatóság jegyében elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tájékoztatást adjunk fejlődésünkről és problémáinkról.