Etikai programunk

Etikai programunk önkéntes, előremutató, amely a csoport növekedésével együtt fejlődik. Egy külön szervezet felügyelete alatt áll, a terjesztése pedig átfogó nyomonkövetési rendszeren keresztül történik az etika napi gyakorlatba történő átültetését szolgáló eszközök segítségével.

L’Oréal Ethics Logo
L’Oréal Ethics Logo

Etikai programunk önkéntes, előremutató, amely követi a csoport fejlődését. Egy külön szervezet támogatja, a terjesztése pedig egy átfogó nyomonkövetési rendszeren és eszközökön keresztül történik annak érdekében, hogy az etikát átültessük a L’Oréal napi gyakorlatába.

Több mint tíz éve kezdte el megfogalmazni a csoport az Üzleti Etikai Kódexet, amelyet azóta különböző speciális témákkal gazdagított. Tisztáztuk a kezdeményezések kereteit, és eszközöket fejlesztettünk ki annak érdekében, hogy erősítsük a szakmai színvonalat és a területre vonatkozó előírásokat.

KÜLÖN SZERVEZET


2007 óta a L’Oréal fejlődésének megfelelő, nagyra törő politika megerősítéséért és végrehajtásáért az etikai főbiztos (Chief Ethics Officer) a felelős. Az etikai főbiztos feladata az, hogy támogassa az igazgatókat és a vezetőket a döntéshozatalban, és ösztönözze az Üzleti Etikai Kódexben és annak mellékleteiben meghatározott alapelveket és bevált módszereket. Az etikai főbiztos 66 etikai nagykövetből álló világméretű hálózatra támaszkodhat, akiknek az a feladata, hogy a L’Oréal etikai programjának terjesztésében támogassák a leányvállalatok ügyvezető igazgatóit. A hálózatot minden évben tovább erősítjük azzal, hogy a helyi csapatok számára helyi kapcsolattartót nevezünk ki. Az ügyvezető igazgató felel a saját országában az Üzleti Etikai Kódex betartásának biztosításáért.

TERJESZTÉS HÁROM STRATÉGIAI PILLÉR SEGÍTSÉGÉVEL


A L’Oréal etikai programjának terjesztése három fő pilléren nyugszik.

  • Egy irányító és nyomonkövetési rendszer, amely etikai kockázatelemzést és értékelést célzó eszközökből, egy országos beszámolási rendszerből és rendszeres ellenőrzésekből áll.
  • A csoport minden szintjén a munkavállalók etikai kérdésekbe történő bevonásának előmozdítását célzó felvilágosítás és elkötelezés.
  • A párbeszéd és az átláthatóság kultúrájának előmozdítása: a Speak Up Szabályzat arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy hangot adjanak a nézeteiknek, kifejezzék a véleményüket, illetve bejelentsék, ha elfogadhatatlan kéréseket és magatartást tapasztalnak. Ha helyi szinten nem lehet kezelni a problémát, kivételes esetben az etikai főbiztoshoz is fordulhatnak a munkavállalók, mégpedig egy biztonságos internetes honlapon keresztül.