A L'Oréal támogatja az ENSZ Globális Egyezményt

A L'Oréal 2003 óta támogatja az ENSZ Globális Egyezményt. Az Egyesült Nemzetek ezen átfogó kezdeményezése ösztönzi a szociális, környezeti és kormányzati alapelvek beépítését az üzleti tevékenységekbe.

The Global Compact
The Global Compact

Az Egyesült Nemzetek Globális Egyezménye keretében, a L'Oréal elköteleződött, hogy hatáskörén belül támogatja és megvalósítja a tíz, emberi jogokra, munkaügyi normákra, környezetre és a korrupció elleni harcra vonatkozó alapelveket.

EMBERI JOGOK


Emberi Jogok Szabályzatunk 4 etikai alapelven alapszik - FEDDHETETLENSÉG, TISZTELET, BÁTORSÁG és ÁTLÁTHATÓSÁG - és Etikai kódexünk része.

Hisszük, hogy vállalatként felelősek vagyunk a nemzetközileg elismert emberi jogok tiszteletben tartásáért és lépéseket kell tennünk, hogy beazonosítsuk és célozni tudjunk bármilyen potenciálisan kedvezőtlen hatást, amelyben érintettek lehetünk saját üzleti kapcsolataink és működésünk által. Abban is hiszünk, hogy hozzájárulhatunk a pozitív emberi jogokhoz azáltal, hogy felelős vállalati polgárként viselkedünk.

MUNKA


A L'Oréal biztosítja, hogy a dolgozók jogait tiszteletben tartsák és hozzájárul a diszkrimináció minden formájának eltörléséhez.

HARC A KORRUPCIÓ ELLEN


A L'Oréal támogatja a korrupció elleni harcot és nyilvánosan hirdeti a zéró toleranciát a korrupcióval szemben. A L'Oréal üzleti etikai kódexében található korrupcióellenes szabályzat minden munkavállalóra, igazgatóra, vezetőre, a Csoport ügyvezető testületének tagjaira és világszerte minden leányvállalatra vonatkozik.

KÖRNYEZET


A L'Oréal régóta részt vesz a környezet és a biológiai sokféleség megőrzésének népszerűsítésében. Elköteleződött, hogy jelentősen csökkentse környezeti lábnyomát.