Partnerek

subtopic5_partners
subtopic5_partners

1/ A SZERVEZETEK, AMELYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÜNK

EDGE
Az EDGE (Gazdasági Többlet a Nemek Közötti Egyenlőségért) kifejlesztette a világ vezető értékelési módszerét és üzleti tanúsítási szabványait a nemek közötti egyenlőség tekintetében. Az EDGE tanúsítási eljárás arra szolgál, hogy segítse a szervezeteket a nők és férfiak számára optimális munkahely megteremtésében, valamint támogassa őket abban, hogy maximálisan kihasználják a nemek közötti egyenlőség előnyeit. Az EDGE módszertana öt fő területet ölel fel: egyenlő munkáért egyenlő bérek, munkaerő-toborzás és előléptetés, vezetőképzés és -mentorálás, rugalmas munkaidő és vállalati kultúra.

Partnerség a L’Oréallal
2014-ben a L’Oréal megkezdte az EDGE tanúsítási eljárását az indiai, brazil, az Egyesült Államok-beli, az orosz és egyéb országokban lévő leányvállalataiban. 2017-ben az EDGE megújította a tanúsítást az Ausztráliában, Brazíliában, Kanadában, Indiában és Oroszországban található leányvállalatok részére.

GEEIS
A GEEIS (Európai és Nemzetközi Nemek Közötti Egyenlőségi Norma) az európai és nemzetközi vállalatok egy csoportja által kialakított irányadó érték. Célja a nemek közötti egyenlőség fejlesztése, kezelése és előmozdítása leghatékonyabb módjainak tanúsítása és közzététele.

A GEEIS címke azon cégek számára készül, amelyek e cél mellett kívánnak elköteleződni, és HR stratégiájuk szerves részévé kívánják tenni, valamint azon cégek számára, amelyek arra törekszenek, hogy kezdeményezéseiket egy független szervezet vegye nyilvántartásba és validálja. A 2010-ban létrehozott GEEIS címke 2016-ban terjedt el világszerte.
Partnerség a L’Oréallal
A L’Oréal alapító tagja az Arborus Fund alapítványnak, amely a GEEIS ellenőrzéseket végzi. A L’Oréal számára a célkitűzés biztosítani, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőség olyan módszerek alapján valósuljon meg, amelyek összhangban vannak a Csoport HR politikájával. Jelenleg 23 L’Oréal leányvállalat és L’Oréal testület GEEIS-tanúsított.

EQUILEAP
Az Equileap azért jött létre, hogy befektetések, adományozások és tudásátadás befolyásolásával felgyorsítsa a nemek közötti egyenlőséget a munkahelyeken. A szervezet nemek közötti egyenlőség globális besorolása 23 országban 3048 olyan globális vállalatot értékel, amelyek piaci tőkeértéke több mint 2 milliárd USD. A besorolás egy 19 kritériumot magában foglaló pontszám alapján történik, amelyek között szerepel a bérezés, a vezetői lehetőségek, munka/magánélet egyensúlya és a fizetett szülői szabadság.

Partnerség a L’Oréallal
2017-ben a L’Oréal kapta az Equileaptől a legjobb értékelést a nemek közötti egyenlőség terén.

ILO
Az 1919-ben alapított, és jelenleg az ENSZ egyetlen háromoldalú ügynökségeként, az ILO leülteti egymás mellé az ENSZ 187 országának kormányait, munkáltatóit és a munkavállalói képviselőit. Az ügynökség elősegíti a párbeszédet a három fél között, meghatározza a munkahelyi normákat, valamint olyan irányelveket és programokat alakít ki, amelyek támogatják a tisztességes foglalkoztatást és munkahelyi körülményeket minden férfi és nő számára.

Partnerség a L’Oréallal
A L’Oréal 2010 óta aktív tagja az ILO-nak, és az első vállalatok egyike volt, amely 2015-ben aláírta a szervezet Globális Üzleti és Fogyatékossági Hálózat Egyezményét. A nemzetközi vállalatoknak, nemzeti munkáltatói szervezeteknek, üzleti szervezeteknek és fogyatékossággal élő személyek szervezeteinek (DPO-k) ez a hálózata együtt munkálkodik azon, hogy előmozdítsa a fogyatékosság befogadását a munkahelyeken.

ENAR
Az ENAR egy páneurópai hálózat, amely a faji egyenlőséget szorgalmazza és segíti az antirasszista társaságok együttműködését a kontinensen. Európában az egyetlen ilyenfajta szervezetként az ENAR volt az első, amelyet 1998-ban alulról szerveződő aktivisták alakítottak, erőiket egyesítve, hogy lobbizzanak az EU jogalkotóknál, hogy határozott intézkedéseket hozzanak a faji egyenlőség érdekében.

Partnerség a L’Oréallal
A L’Oréal támogatja az ENAR-t, részt vesz rendezvényein és konferenciáin, amelyeken az etnikai és kulturális sokféleség munkahelyi növelését célzó bevált módszereket tárják fel.

EURÓPAI FOGYATÉKOSSÁGI HUB
Az Európai Fogyatékossági Hub új kezdeményezés a Fenntartható Növekedésért és a Társadalmi Innovációért, amelyet a spanyol Fundación ONCE alapítvány vezet, és az uniós Szociális Alap társfinanszírozza. A projekt 2017-2020 között működik és a határokon átnyúló és nemzetközi hatásra irányul.

Partnerség a L’Oréallal
A L'Oréal egyike az Európai Fogyatékossági Hub alapító partnereinek, és olyan nemzetközi vállalatokkal osztozik a tagságon, amelyeket a fogyatékossági és fenntartható kérdésekben referenciaértékű szervezeteknek tekintenek.

EVE
Az EVE a Danone által a nők szerepének erősítésére létrehozott szeminárium. A szeminárium célja, hogy lehetővé tegye a nők számára, hogy inspiráló és motiváló vezetői készségeiknél fogva változtatásokat vigyenek végbe a vállalatuknál.

Partnerség a L’Oréallal
A L’Oréal 2010 óta az egyik fő résztvevője az EVE szemináriumoknak. Egy EVE fejezet létrejött Ázsiában és egy afrikai fejezet indul 2017 decemberében.

ALAPELVEK A NŐK SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSÉHEZ
Az Alapelvek a nők szerepének erősítéséhez az ENSZ-beli nők és az ENSZ Globális Megállapodásának együttműködése. Az alapelveknek ez a sora egyfajta ajánlott üzleti iránymutatás arról, hogyan lehet a nők szerepét erősíteni a munkahelyeken, a piacon és a közösségben.

Partnerség a L’Oréallal
2014-ben Jean Paul Agon, a L’Oréal Csoport vezérigazgatója aláírta ezeket az Alapelveket, ezáltal igazolva erős etikai elkötelezettségét az emberi jogok, a sokszínűség, a társadalmi felelősségvállalás és különösen az esélyegyenlőség mellett.

 

2/ AZ ÁLTALUNK TÁMOGATOTT SZERVEZETEK ÉS KÖZÖSSÉGEK

A L’Oréal világszerte támogat szervezeteket, amelyek a sokszínű és befogadó környezetet bátorítják. A hátrányos helyzetű nők számára készült szponzoráló mentori programoktól kezdve az etnikai kisebbségeket támogató segélyező társaságokig olyan partnereket választottunk, akik lehetővé teszik számunkra, hogy betöltsük felelős vállalati állampolgári feladatainkat.

A helyi közösségeket is próbáljuk támogatni, hogy gazdaságilag fejlődjenek, különösen az ezekben a közösségekben élő nők. A fenntartható fejlődés fokozására tett erőfeszítése keretében a L’Oréal egyre több tisztességes kereskedelemből, szolidáris forrásból származó nyersanyagot szerez be a helyi szövetkezetektől és gazdálkodóktól, akiknek méltányos munkadíjat garantálnak.

Embereket segítő szervezetek vezetése
Világszerte jelenlévő Csoportként úgy véljük, kötelességünk csatlakozni, és ahol lehetséges, felvállalni a vezetői szerepet a befogadás és a méltányosság mellett elkötelezett szervezetekben és ügynökségekben.

Márkáink

A Kiehl's az Autism Speaks partnerséget támogatja, amely az autisták képviseletét segíti elő világszerte.

A Garnier az UNICEF-et támogatja a vészhelyzetben lévő gyermekek segítésében.

Az Urban Decay a Siket Személyek Svájci Szövetségét támogatja egy programon keresztül, amely siket üzleti szépségápolási tanácsadókat képez ki pozíciók betöltésére a L’Oréal Svájccal együtt.

A Maybelline a Consorvent támogatja, Venezuela nemzeti szervezetét, amely siket emberek jogaiért küzd egy sor jelnyelvi oktatóanyaggal a Lift up Your Eyes (Emeld fel a tekinteted) kampányhoz.

 

Leányvállalataink

A L’Oréal USA az Emberi Jogok Kampányt támogatja a leszbikus, homoszexuális, biszexuális és transznemű munkavállalók számára releváns munkahelyi szabályzatok előmozdításában. A HRC Vállalati Egyenjogúsági mutatója a L’Oréalnak a legmagasabb pontszámot, 100%-ot ítélte meg, és a vállalatot a „Legjobb Munkahelyek az LGBT Egyenlősége szempontjából” közé sorolta.

A L’Oréal Mexico a Juntost támogatja azáltal hogy még több fogyatékkal élő személyt fogad be csapatainkba.

A L’Oréal Brazil a Dream Learn Worköt támogatja az Inspirando Sonhos program népszerűsítésével, amely a lehetővé teszi a hátrányos helyzetű diákok számára, hogy a L’Oréal csapattagjainak mentorálásával felfedezzék a vállalat világát.

A L’Oréal Portugália a Salvador Associationt támogatja a fogyatékkal élő munkavállalók számára befogadóbb munkakörnyezet megteremtésének segítésében.

A L’Oréal France az ARPEJH-et támogatja, amely fogyatékkal élő fiatalokat segít az iskolából a szakmai életbe való átállásban rendszeres műhelymunkával és szemináriumokkal a L’Oréal központjában.

A L’Oréal Kenya a Albinism Association of Kenyát (ASK) támogatja az albínó személyek gazdasági és szociális szerepvállaláshoz segítésében. A L'Oréal East Africa csapattagok egy csapat középiskolai és egyetemi diákot mentorálnak.

A L’Oréal Oroszország a Perspektivát támogatja a fogyatékkal élők nagyobb szabadságának és jobb életminőségének előmozdításában.

A L’Oréal Chile a Prohumanát támogatja a sokszínűség kiterjesztésében a munkaerő-toborzásban munkaértekezleteken és megbeszéléseken keresztül.